آیا می دانستید؟؟

در ایران ماهیانه بین 6تا10میليون متر مربع بنر چاپ می شود.

 

آیا می دانستید؟؟

نود درصد انواع بنر مصرفی در جهان مات بود و در ایران برخلاف آن عمداتا براق مورد استفاده قرار میگیرد.

 

آیا می دانستید؟؟

یکی از نشانه ماندگاری بالای جوهر دیر خشک شدن آن بعد از چاپ می باشد.

 

آیا می دانستید؟؟

بعد از گذشت بیش از دوازده سال صنف چاپ لارج فرمت هنوز اتحادیه مستقل در کشور ندارد.

 

آیا می دانستید؟؟

در ایران چرخه تولید بنر بطور کامل وجود ندارد. و عمداتا از کشور چین وارد میگردد .

 

آیا می دانستید؟؟

 40%بنر موجود در ایران با برندهاي  مختلف از دو کارخانه در چين خریداری میگردد.

 

آیا می دانستید؟؟

بطور میانگین 5600عدد دستگاه لارج فرمت و تعداد نا مشخص دستگاه مونتاژ داخلی در ایران مشغول کار می باشد.

 

و....

 

از دنیای خود فراتر بروید ...

×